رویات رو بساز

مدرسین 24 آموز


عضویت مدرس :
برای درخواست حضور در لیست مدرسین کلیک کنید.
دکتر هاشمی

دکتر هاشمی

DBA- دکترای مدیریت کسب و کار

15 سال سابقه کار

بیشتر
جواد حسین نژاد

جواد حسین نژاد

کارشناسی نرم افزار

5 سال سابقه کار

بیشتر
مهدی ضمامی

مهدی ضمامی

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

5 سال سابقه کار

بیشتر