رویات رو بساز
ویژه

مربی شو

فردیکه در فروش کد تخفیف بسیار فعال است و روابط عمومی و مهارت سخنوری و متقاعدسازی دارد و در عین حال در کلاس درس هم تجربه خوبی کسب کرده و در یادگیری و جستجوگری هم بسیار مشارکت داشته است ، اعطا می گردد.

دارندگان این جایزه